Kansermiyim
Türkçe | English
 
 
ÖNSÖZ
KANSER NASIL OLUŞUR
KALITSAL VE GENETİK YÖNÜ
ÇEVRESEL FAKTÖRLER
ONAYLANMIŞ TEDAVİ
İYİ HUYLU KANSER
KÖTÜ HUYLU KANSER
ALTERNATİF TEDAVİLER
BESLENME ŞEKLİ
TARAMA TESTLERİ
KARSİNOGEN MADDELER
BİTKİSEL TEDAVİ
KANSER BULAŞICI MI?
GEN TEDAVİSİ
KANSERDE PSİKOLOJİ


 
ONAYLANMIŞ TEDAVİ

Bazı kanser hastalıklarının evrelerine göre dünya sağlık örğütlerince kabul görmüş tedavi şekilleri aşağıda sunulmuştur,tedavilerdeki herhangi bir değişiklikte bu revize edilecektir.Bu tedaviler hakkında geniş bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz.

Kolon Kanseri

 

cerrahi

kemoterapi

radyoterapi

Evre 1

Küratif +

             -

           -

Evre 2A

Küratif +

             -

           -

Evre 2B

Küratif +

            +

 

Evre 3A

            +

            +

 

Evre 3B

            +

            +

 

Evre 3C

            +

            +

 

Evre 4

 

            +

 

Mide kanserinde evreye göre tedavi:

 

      cerrahi

       kemoterapi

      Radyoterapi

Evre 1A

Küratif cer(+) +lenfadenektomi

              -

              -

Evre 1B

Küratif cer(+) +lenfadenektomi

kemoradyoterapi

kemoradyoterapi

Evre 2

Küratif cer(+) +lenfadenektomi

kemoradyoterapi

kemoradyoterapi

Evre 3A

Küratif cer(+) +lenfadenektomi

kemoradyoterapi

Kemoradyoterapi veya neoadjuan rt-kt

Evre 3B

Küratif cer(+) +lenfadenektomi

kemoradyoterapi

kemoradyoterapi veya neoadjuan rt-kt

Evre 4

      palyatif

              +

 

Non small cell akciğer kanseri evresine göre tedavisi

 

         Cerrahi

External Radyoterapi

Kemoterapi

Evre 1A

tam rezeksiyon .
2cm küçük ise segmentektomi

Cerrahi yapılamayan hastalarda radikal RT

           -

Evre 1B

Tam rezeksiyon

 

         İsteğe bağlı   +

Evre 2A

Pnomonektomi+mediastinal lenfadenektomi

 

           İsteğe bağlı  +

Evre 2B

 

 

 

Evre 3A

T3n1 hastada ted cerrahi
N2 hastada preop kt den sonra
3cmden büyük lenfte cerrahi (-)

Cerrahi yapılamazsa konkomitant kt-rt veya postop RT

konkomitant kt-rt veya preop kt veya adjuan kt,cerhi- ise 2 kür indüksiyon KT+ konkomitant RT veya 6 kür KT veya ardışık kemoradyoterapi

Evre 3B

aynı

aynı

aynı

Evre 4

 

palyatif

            +

Small cell akciğer kanseri Sınırlı hastalık Yaygın evre


Evre 1A

Evre 2B

Evre 2A

Evre 2A

Kombine kt-rt veya 6 kür kt

Kombine kt-rt veya 6 kür kt

Kombine kt-rt veya 6 kür kt

Kombine kt-rt veya 6 kür kt

Prof.kraniyal rt

Prof.kraniyal rt

Prof.kraniyal rt

Prof.kraniyal rt

Cerrahi(-)

Cerrahi(-)

Cerrahi(-)

Cerrahi(-)

       

Evre 2B

Evre 3A

Evre 3B

Evre 4

Kombine kt-rt veya 6 kür kt

Kombine kt-rt veya 6 kür kt

Kombine kt-rt veya 6 kür kt

KT

Prof.kraniyal rt

Prof.kraniyal rt

Prof.kraniyal rt

 

Cerrahi(-)

Cerrahi(-)

Cerrahi(-)

 

Serviks kanserinde tedaviler: Primer tedavisi cerrahidir.

 

  cerrahi

kemoradyoterapi

kemoterapi

Radyoterapi+IURT

Evre 1A1

-LVT tutulumu olamayan ve çocuk isteğende konisazyon
-çocuk isteği yoksa tip 1 hist.

 

 

 

Evre 1A2

Tip 2 histerektomi+pelvik-paraaortik lenfadenektomi

 

 

 

Evre 1B1

Tip 3 histerektomi+ pelvik-paraaortik lenfadenektomi

 

 

3 cmden büyük tmlerde postop RT

Evre 1B2

Tip 3 histerektomi+ pelvik-paraaortik lenfadenektomi

Standart tedavi

 

 

Evre IIA

 

Standart tedavi

 

3 cmden büyük tmlerde postop RT

Evre IIB

Ekzenteratif  cerrahi

Standart tedavi ---------Cerrahi sınırda tm varsa,ganglionlarda met varsa kemorad.

 

Paraaortik ganglionlarda tutulum varsa
-radyoterapiden sonra brakiterapi

Evre IIIA

Ekzenteratif  cerrahi

Standart tedavi

 

 

Evre IIIB

Ekzenteratif  cerrahi

Standart tedavi

 

 

Evre IVA

           -

Standart tedavi

 

 

Evre IVB

        -

 

           +

 


Bütün hakları saklıdır Dr. F. Hikmet Özvar