Kansermiyim
Türkçe | English
 
 
ÖNSÖZ
KANSER NASIL OLUŞUR
KALITSAL VE GENETİK YÖNÜ
ÇEVRESEL FAKTÖRLER
ONAYLANMIŞ TEDAVİ
İYİ HUYLU KANSER
KÖTÜ HUYLU KANSER
ALTERNATİF TEDAVİLER
BESLENME ŞEKLİ
TARAMA TESTLERİ
KARSİNOGEN MADDELER
BİTKİSEL TEDAVİ
KANSER BULAŞICI MI?
GEN TEDAVİSİ
KANSERDE PSİKOLOJİ


  İyi Huylu Kanserler

Kanser, dokuları oluşturan hücrelerde başlar. Dokular vücutta organları oluşturur. Normalde vücut ihtiyaç duydukça, hücreler yeni hücre oluşturmak için büyür ve bölünür. Hücreler yaşlandığında ölürler ve yerlerini yeni hücreler alır. Bazen bu sıralı işlem yanlış gider. Vücut ihtiyaç duymadığı halde yeni hücre oluşur, yaşlı hücreler de ölmesi gerekirken ölmezler. Bu hücreler, büyüme ya da tümör dediğimiz bir doku topluluğu oluştururlar. 

Her tümör kanser değildir. Tümörler iyi ya da kötü huylu olabilirler. 

İyi huylu tümörler kanser değildir. Bunların nadiren hayati tehlikesi vardır. Bazen iyi huylu tümörleri de çıkarmak gerekebilir. İyi huylu tümörlerin hücreleri dokulara, dokuların etrafına veya vücudun diğer bölgelerine sıçramaz. İyi Huylu (Selim) Urlar: İyi huylu urlar normal doku yapısına büyük benzerlik gösterirler ve kökenini aldıkları dokunun karakterini benimserler. Genellikle yavaş büyürler. Oluştukları yerin veya organın çalışma düzenini bozarlar ve çevresinde yer almış dokulara baskı yapara ağrı verirler ve zararlı olurlar. Ancak bunların etki dereceleri urların büyüklüğüne göre ve oluştukları yere göre çok değişiklik gösterirler. Genellikle ölüme sebep olmazlar bazen kendiliklerinden küçülürler. Sonuç olarak, iyi huylu urlar yavaş büyürler, tedavilerinde her zaman ameliyat gerekmez. Çok defa tıbbi tedaviler iyi sonuçlar verir.


Bütün hakları saklıdır Dr. F. Hikmet Özvar